A jó szavak ereje

[Total: 1   Average: 5/5]

A jó szavak ereje

 

Szavaink meghatározzák a munkatársainkhoz, vendégeinkhez fűződő kapcsolatunkat, és fontos szerepet játszanak a szalonunkat bemutató valamennyi írásos dokumentumban: kozmetikánk választott nevében, a kezelési kínálat leírásaiban, az összes tájékoztató kiadványban, a médiában megjelenő hirdetéseinkben. A nemes érzéseket kifejező jó szavak jó tettekhez vezetnek, amelyeken keresztül valóra válhatnak szakmai törekvéseink, legszebb álmaink.

 

Tanulmányaik alapján sokan tudnának példákat mondani, hogyan válhatnak sorsfordítóvá nagy szónokok beszédei, hogyan határozhat meg fontos történelmi pillanatokat a szavak ereje. De kevesen gondolnak arra, hogy beszédünk, szóválasztásunk, nyelvi kifejezéseink mindennapi életünk alakulására is hatással vannak. A szavak befolyásolják hangulatunkat, érzelmeinket, hatnak az értelmünkre, meghatározzák döntéseinket, irányítják állásfoglalásaink kialakítását egy-egy kérdésben. A megfelelő szóbeli és írásbeli kifejezésmód, ha nem is mindig közvetlenül, de nagymértékben kihat üzleti életünk alakulására is. Ha a szavainkkal hatni tudunk ügyfeleink értelmére és érzéseire, ha a levelezésünkben és sajtómegjelenéseinkben olyan, személyes hangot tudunk megütni, amely különleges színben tünteti fel szalonunkat, azzal újabb vendégekre tehetünk szert, emelhetjük az igénybe vett kezelések számát, nagyobb üzleti forgalmat produkálhatunk. Ugyanígy azonban a rosszul megválasztott kifejezések rosszabb benyomást is kelthetnek kozmetikánkról, mint amilyen a tényleges színvonala. Az esetek többségében nem eléggé tudatosan választjuk meg a szavainkat: vakon botorkálunk a korlátlan lehetőségek labirintusában. Pedig nem mindegy, hogyan fogalmazunk. A szavak ugyanis szimbólumok, amelyeken keresztül gondolatokat, belső képeket ébresztünk beszédpartnereinkben. A helyes szavak segítségével jeleníthetjük meg vendégünkben a kívánt módon szalonunkat, a megfelelő kifejezések használatával érhetjük el, hogy kedve legyen részt venni egy-egy kivételes élményben, amelyet kezeléseink nyújthatnak számára. A verbális kommunikációnak valóságátalakító szerepe van. Ha a szalonban eltöltött idő alatt a vendégünk felé szavainkkal is segítő, támogató üzeneteket küldünk, elérhetjük, hogy fáradt, lehangolt, kimerült állapotából kiemelkedjen, és a kezelés végére pozitív energiákkal feltöltődve hagyja el intézményünket. Apró dolgokról van szó, nem valami varázslatról! A titok a helyes fogalmazásban rejlik. Ha ugyanis például egy rendkívül gazdag hatóanyag-tartalmú, kiváló hatású, kellemes textúrájú krémmel végzett kezelés előtt csak annyit mondunk vendégünknek: „Ez a krém jó lesz a bőrére”, szókincsünk szegénysége miatt elvész az az élmény, és az örömnek, a megelégedésnek az a lehetősége, amit a termék és a vele végzett kezelés magában rejt. Ha a szavaink nincsenek összhangban a használt készítmények és a kezelések egyébként akár nagyon magas minőségével, annak az egész szalon megítélésére nézve negatív következményei vannak: kevesebbnek, alacsonyabb színvonalúnak tűnik fel szolgáltatásunk, mint amilyen valójában. A nyelv és a gondolkodás szoros összefüggésben állnak, oda-vissza hatnak egymásra. A korlátozott szókészlettel rendelkező embereknek általában érzelmi életük is szegényesebb, míg azok, akik gazdag, változatos éssokszínű szókinccsel fejezik ki magukat, több részletét és finom árnyalatát érzékelik a világnak: nemcsak beszédük, hanem érzékelésük, élményviláguk is gazdagabb. Tudnunk kell, hogy a szavaknak nemcsak szó szerinti jelentésük, értelmük van, hanem érzelmi tartalmuk is, amelyen keresztül képesek áthangolni közérzetünket, negatív vagy pozitív irányban egyaránt. Ezért van az, hogy aki folyton panaszkodik kollégáira, a munka fárasztó voltára, pénzügyi helyzetére, az végül egészen átitatódik saját szavainak érzelmi tartalmával, és olyan lelkiállapotba hozza magát, amelyben tényleg nehéz jól teljesíteni, jó kapcsolatokat ápolni, boldogulni. Ezzel szemben a lelkesedés, a pozitív hozzáállás, a sajnálkozás helyett a megoldások keresése mindig előre viszi a dolgokat. Ezt a szemléletet próbáljuk kialakítani saját magunkban is, és vendégeinkben is! Ha egy-egy ügyfelünk panaszkodik a ráncaira, a plusz kilókra, amiktől nem tud szabadulni, mindig terelgessük őt a pozitív megfogalmazások, a pozitív szemlélet irányába! Sok szalonvezető bosszankodik amiatt, hogy a munkatársak nem eléggé motiváltak. Az első kérdés, amit ilyenkor meg kell vizsgálni, az, hogy vajon maga a vezető jól motiválja-e őket? Megtalálja-e a megfelelő szavakat ahhoz, hogy a mindennapi munkát ne nehéz tehernek, hanem örömnek, az egyéni kiteljesedés lehetőségének éljék meg? Mennyivel más tartalmakat fejez ki „a tökéletesség keresése” kifejezés, mint például az, hogy „próbáljunk már javítani a dolgokon”. Minden vezető biztos lehet abban, hogy egy-egy szóválasztás döntően befolyásolhatja, mit éreznek, mit gondolnak alkalmazottaik egy konkrét kérdéssel kapcsolatban. A viselkedésük és cselekedeteik pedig a szavak hatására bennük keletkezett érzésekből és gondolatokból táplálkoznak majd… Aki például vezetőként maga is panaszkodik alkalmazottai jelenlétében, az nem csodálkozhat, ha ők is ugyanezt teszik majd. Ha odafigyelünk beszédünkre, és tudatosan választunk megfelelő szavakat érzéseink, tapasztalataink megfogalmazására, azzal nagyon fontos belső munkát végzünk el, amely megváltoztatja látás- és gondolkodásmódunkat. Ha urai vagyunk a szavainknak, elérhetjük, hogy céljainknak megfelelően tudjunk érzelmeket és gondolatokat ébreszteni munkatársainkban, vendégeinkben is. A sikeres kommunikációhoz azonban helyes fogalmak kellenek. Az üzlet névválasztásában, a kezelési kínálat szöveges leírásában, tájékoztató anyagainkban, médiamegjelenéseinkben igyekezzünk megtalálni a legjobb kifejezéseket, amelyek a lehető legpontosabban írják le szalonunk profilját, jellemzőit. Jövőbeli vendégeink ugyanis először e verbális üzenetek alapján alkotnak majd képet rólunk. Kommunikációnk dönti el, bennünket választanak- e végül.

JÓ SZAVAKKAL SEGÍTHETÜNK VENDÉGEINKNEK

Aki saját kommunikációjára odafigyel, az mások szavainak érzelmi töltését, üzenetét is jobban érti, érzékeli. Gyakran ilyen, érzelmi tartalommal, segítségkéréssel telített mondatokkal keresik meg a vendégek a kozmetikusokat, akiktől enyhülést remélnek fizikai kimerültségükre, feszült, stresszes állapotukra, vagy megjelenésük javításán keresztül lelki egyensúlyuk helyreállítására van szükségük. Minden szakember tudja, hogy az arc, a test kezelésével a kozmetikus a teljes ember közérzetén, önbecsülésén, életkedvén, általános állapotán tud javítani, s ez kötelessége is. Az érintésnek óriási szerepe van a testi-lelki harmónia helyreállításában, a feszültségoldásban. A manuális kezelést azonban a kozmetikus segítő kommunikációja még teljesebbé teheti. Ha például vendégünk depressziósnak mondja magát, igyekezzünk kideríteni, hogy valódi depresszióról van-e szó, avagy csak rosszkedvről, amit túlzó kifejezéssel depressziónak nevez. Igyekezzünk segíteni neki abban, hogy a számára éppen nehézséget jelentő élethelyzetnek meglássa a pozitív oldalát is, mert szinte mindig van ilyen! Azután pedig tanítsuk meg arra, hogy állapotát ne súlyosbítsa a ténylegesnél erőteljesebb negatív felhangú szavak ismételgetésével. Ne mondja, hogy „depreszsziós”, inkább fogalmazzon úgy, hogy „levert”, „kimerült”. Innen pedig már csak fölfelé vezet az út, ha megpróbálja mindig egy kicsivel jobb színben látni a dolgokat, és a hogyléte felől érdeklődőknek például úgy válaszol: „Már egy kicsit jobban érzem magam”, azután meg: „Igyekszem kilábalni ebből, és túljutni rajta”. A szavak átalakítják a gondolkodást, meghatározzák a lelki beállítódást, a látásmódot, ezért nagyon fontos, hogy helyesen válasszuk meg őket. Egyszerű és minden szituációban működő tapasztalat ez. Néhány jó szó, illetve a belőlük áradó, bennük rejlő jó szándék azonnali jó érzést okoz bármely ember lelkében. Ne feledjük: a szavaknak nemcsak jelentésük, hanem érzelmi töltésük is van!

A POZITÍV SZEMLÉLETŰ MEGFOGALMAZÁSOK SZEREPE

Képzeljük el, milyen nagy változást jelentene az életünkben, ha a kellemetlen, rossz lelkiállapotainkat okozó érzéseket meg tudnánk tanulni féken tartani és mérsékelni, úgy, hogy ne keríthessenek korlátlanul hatalmukba, hanem mindig urai maradhassunk a helyzetnek! Tehetünk egy s mást ennek érdekében… Ha például az aggaszt bennünket, hogy a következő hónapokban talán csökkenni fog a szalonunk látogatottsága, igyekezzünk a vendégeinket jól megválasztott szavakkal meggyőzni arról, hogy gyakrabban kellene jönniük kezelésre. Kiváló módszer erre az is, ha bevezetjük, hogy ügyfeleinkkel távozáskor máris új időpontot egyeztet a recepciós kolléganő. Jegyezzük meg, hogy az agy rendkívül nyitott és befogadókész minden olyan impulzusra, ami a közérzet számára kellemetlen dolgokat enyhíti vagy távol tartja, és örömet okoz. Ezért egy-egy negatív kifejezés lehetséges szinonimái közül igyekezzünk mindig a legkevésbé súlyos érzelmi töltésűt választani. A „ki vagyok borulva” helyett például mondhatjuk azt is, hogy „igyekszem visszanyerni a lelki egyensúlyomat”. Mennyivel más üzenete van… A „félek, hogy nem lesz elég bevételünk” helyett fogalmazhatunk úgy, hogy „izgatottan várom, hogyan alakulnak a következő hónapban a bevételeink”. Mennyivel ösztönzőbb hatása van egy ilyen mondatnak… „Ezzel a kozmetikussal az együttműködésünk egyszerűen kész csőd volt”. Fogalmazhatunk így is, ha negatív impulzusokat akarunk küldeni agyunknak. Vagy megpróbálhatunk elgondolkodni azon, milyen tanulságot vonhatunk le az esetből a jövőre nézve. Egy ilyen megfogalmazás például sokkal hasznosabb és előremutatóbb lehet: „Ezentúl minden új kozmetikust azonnal bevonok majd a szalon életébe, hogy ne csak sodortassa magát az árral, hanem érezze, hogy felelőssége van, hogy maga is alakító tényezője a szalon életének.” A szemléletmódot kell megérteni: a negatív érzéseinket csak úgy csökkenthetjük, ha a helyükre pozitív érzéseket állítunk. Keresni kell az örömet mindenben! És minél több olyan kifejezéssel töltjük meg a hétköznapjainkat, amelyek örömet sugároznak a külvilág és önmagunk felé, annál több lehetőség tárulkozik fel előttünk az öröm megélésére. Tanítsuk erre vendégeinket is!
About Kelemen Gréta 396 Articles
"Kevesen ismerik az igazi Kelemen Gréta-t, de a legfontosabb két dolog, amit tudni kell, hogy az optimista és precíz, természetesen barátságos, szemlélődő és racionális, de kisebb dózisokban, és gyakran elkényeztetik a nem érzéketlen szokások is. Az optimizmusa azonban, amiért gyakran imádják. A barátok gyakran számítanak róla és romantikus természetükre a szükség idején. Persze senki sem tökéletes, és Bogdánnak számos hibája van. A tisztesség és az instabilitás hajlamos az úton járni, bár inkább személyes szinten, mint mások számára. Szerencsére a pontossága általában ott van, hogy enyhítse a fújásokat."

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*